Sứ mệnh

Giới thiệu thông tin về Công ty, Tranh Kim Danh, Giá trị cốt lõi, Tầm nhìn, Sứ mệnh, Bản quyền ...

 1. Công ty TNHH Tranh Kim Danh

  Công ty TNHH Tranh Kim Danh

  Công ty TNHH Tranh Kim Danh góp phần nuôi dưỡng từ gốc rễ một thế hệ người Việt Nam biết tự lực tự cường.
 2. Văn hoá doanh nghiệp

  Văn hoá doanh nghiệp

  Văn hoá doanh nghiệp Công ty TNHH Tranh Kim Danh : Phương châm - Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi - Cam kết - Tinh thần làm việc.
 3. Tranh Kim Danh là gì ?

  Tranh Kim Danh là gì ?

  Tranh Kim Danh là quà tặng tôn vinh giá trị cá nhân và làm bài học tự giáo dục từ Ý nghĩa Tên
 4. Ý nghĩa tên Kim Danh

  Ý nghĩa tên Kim Danh

  Ý nghĩa tên Kim Danh là gì? Cách dịch nghĩa như thế nào? Điểm đặc biệt làm nên giá trị và thương hiệu Tranh Kim Danh.
 5. Ý nghĩa Logo

  Ý nghĩa Logo

  Ý nghĩa Logo của công ty TNHH Tranh Kim Danh. Ý tưởng từ cây tre, măng non và lý tưởng "Nuôi dưỡng một thế hệ"
 6. Bản quyền sở hữu trí tuệ

  Bản quyền sở hữu trí tuệ

  Bản quyền về ý tưởng, nội dung ý nghĩa tên, logo Tranh Kim Danh đã được đăng ký tại cục Sở hữu trí tuệ, thuộc sở hữu của tác giả Đỗ Loan.
Hỗ trợ - 0909 725 321